Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1228
Title: WERKDRUK, ZINGEVING EN BURN-OUT BIJ PREDIKANTEN IN ORTHODOX-GEREFORMEERDE KERKEN
Authors: Loonstra, B.
Tomic, W.
Keywords: pastores; pastoraat; werkbelasting; burnout; zingeving; predikanten
Issue Date: 2005
Publisher: Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten
Citation: Geloof & Psyche
Abstract: In deze studie is bij drie kleinere orthodox gereformeerde kerkgenootschappen onderzoek gedaan naar burn-outverschijnselen onder predikanten in relatie tot werkdruk en existentiële zingeving. Van de 480 aangeschreven predikanten stuurden 280 een ingevuld formulier terug. Daarin waren opgenomen een itemlijst over werkdruk, de Existentieschaal over zingeving, ontwikkeld door leerlingen van V.E. Frankl, en de Utrechtse Burnoutschaal, aangepast voor predikanten. De respondenten bleken gemiddeld hoger te scoren op werkdruk en op alle drie dimensies van burn-out dan collega’s uit andere kerkgenootschappen in eerdere onderzoeken. De scores op werkdruk en op burn-out correleerden vrij hoog tot hoog met de scores op existentiële zingeving, in die zin dat hogere scores op de zingevingdimensies samenhingen met lagere scores op ervaren werkdruk en burn-out. De conclusie was, dat (gebrek aan) existentiële zingeving een belangrijke determinant van burn-out is, die tot op heden ten onrechte is verwaarloosd. In de preventie kan existentiële zingeving een zinvol en bruikbaar aanknopingspunt zijn voor gezondheidspsychologische interventies. Ten slotte zijn enkele aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
Description: research article
URI: http://hdl.handle.net/1820/1228
Appears in Collections:1. PSY: publications and preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WERKDRUK, ZINGEVING EN BURN-OUT BIJ PREDIKANTEN IN ORTHODOX -GEREFORMEERDE KERKEN.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.