Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/132
Title: Eindrapportage ELO-project 1.1. - Nadere uitwerking onderwijsconcept
Authors: Giesbertz, Wil
Hermans, Henry
DeKeyser, Hannelore
Kester, Liesbeth
Manderveld, Jocelyn
Rusman, Ellen
Schlusmans, Kathleen
Vermetten, Yvonne
Wagemans, Leo
Keywords: Didactisch model
onderwijs
onderwijsleertheorie
didactisch scenario
unit of study
cursus
curriculum
activiteit
competentiegericht onderwijs
eindrapportage
ELO
innoveren
competentiekaart
opleidingen
Issue Date: 18-Apr-2000
Series/Report no.: ;U2000/4952
Abstract: Dit verslag vormt de eindrapportage van ELO project 1.1 'Uitwerking onderwijsconcept'. De activiteiten die hebben geleid tot deze rapportage zijn uitgevoerd in de periode van 15 januari 2000 tot 1 april 2000. Een deel van deze activiteiten zal in een andere vorm ook na 1 april 2000 worden voortgezet. In vorige fases van het ELO-programma is gewerkt aan een onderwijsconcept in het kader van het innoveren van totale opleidingen (Koper, et al, 1998). Hierbij is het begrip competentiegericht onderwijs verkend en gedefinieerd, is een opzet voor competentiekaarten bedacht (Westera, et al, 1999), en zijn didactische scenario's (Manderveld, et al, 1999) tot op zekere hoogte uitgewerkt. Al deze zaken bleken nog verre van 'uitontwikkeld'. In het project waarover hier wordt gerapporteerd, is vooral in concrete zin een vervolg gegeven op deze activiteiten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/132
Appears in Collections:5. LN: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELO1-1BIJLRAP00V01.pdfAttachment to Eindrapportage 'Nadere uitwerking onderwijsconcept'136.25 kBAdobe PDFView/Open
ELO1-1RAP00V01.pdfMain document351.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.