Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1324
Title: Anonimiteit, negatieve social appraisals en self-disclosure in de context van Face to Face en Computer Mediated Communication
Other Titles: Anonymity, negative social appraisals and self-disclosure in the context of Face to Face and Computer Mediated Communication
Authors: Slootweg, PC
Keywords: communicatie
self-disclosure
Issue Date: 14-Jul-2008
Abstract: Dit onderzoek ging het effect na van manipulatie van de mate van anonimiteit van een communicatiesetting op self-disclosure en negatieve social appraisals. Twee aspecten van anonimiteit werden in drie settings gemanipuleerd: communicatie cues (online tekstueel, online met webcam, face-to-face) en het al of niet hebben van een gemeenschappelijke bekende. Participanten waren Open Universiteit studenten, collega’s en bekenden (n=563). Er werden consistente hoofdeffecten aangetroffen voor gemeenschappelijke bekende op zowel self-disclosure als negatieve social appraisals. Voor communicatie cues werden geen eenduidige resultaten gevonden. Er was geen sprake van moderatie door communicatie cues of gemeenschappelijke bekende. Self-disclosure en negatieve social appraisals bleken negatief (zoals verwacht) of niet samen te hangen. De discussie bevat verklaringen voor de resultaten en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1324
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_AO_Slootweg_2008.pdf55.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.