Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1328
Title: De vernieuwing van ons ondernemingsrecht, in het bijzonder van persoonsgebonden ondernemingsvormen
Authors: Trooster, H.W.H.
Keywords: ondernemingsrecht
bv's
oprichting
flexibilisering
Issue Date: 20-Jun-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Met de flexibilisering van het BV-recht wordt het ontegenzeggelijk eenvoudiger om een BV op te richten. De oprichtingseisen en de procedure zijn vereenvoudigd. De duale structuur van de BV-rechtsvorm met enerzijds de directie en anderzijds de aandeelhouders, blijft echter ook na flexibilisering in stand en dat is juist een nadeel voor de ‘kleinere’ BV’s, waar de bestuurder(s) alle aandelen in handen heeft(hebben). Formele structuren blijven voor deze ‘kleinere’ BV’s knellen en doen voor hen de verbeteringen – die voor het merendeel relevant zijn voor grotere vennootschappen - deels te niet. De voorgestelde aandeelhouder/bestuurder-BV zal, in navolging van het advies van de expertgroep, niet als rechtsvorm worden ingevoerd151. De BV zal ook in de toekomst zelfstandig belastingplichtig zijn en daarmee blijven fiscale verschillen tussen de BV en de personenvennootschap ongewijzigd. Met de beschreven verbeteringen van het BV-recht zal het voor een aantal ondernemers die nu vooral (met name) in een personenvennootschap samenwerken, aantrekkelijker maken om voor de rechtsvorm van de BV te kiezen. De regeling van de aansprakelijkheid en de fiscale behandeling blijven bij die keuze identiek; nieuw is de mogelijkheid om arbeid of diensten in te brengen. Voorts verdwijnt het vereiste van de minimale kapitaalstorting. Tezamen kan dit voordeel opleveren voor de betrokken ondernemers.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1328
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWWTrooster-juni2007.pdf617.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.