Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1331
Title: Het Nederlandse Portretrecht: een portret zonder perspectief?
Authors: Steenbergen, Clemens D.M.M.
Keywords: portretrecht
identiteitsrecht
publicaties
Issue Date: 18-Oct-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze scriptie heeft allereerst inzicht gegeven in hoe op dit moment portretrechtelijke casus beoordeeld worden. Op grond van de uiteenzetting in 2.1 tot en met 2.7 is redelijk goed inschatbaar of het zinvol is iets te ondernemen bij een bepaalde (ongewenste) portretpublicatie. Zoals bleek heeft het portretrecht wegens het redelijk-belang-criterium neergelegd in art. 21 Aw een uiterst casuïstisch karakter en daardoor is de uitslag bij een beroep op het portretrecht, ofschoon inschatbaar, moeilijk voorspelbaar. Deze scriptie heeft ten tweede inzicht gegeven in de ontwikkelingslijn van het Nederlandse portretrecht in de loop van de tijd: op grond daarvan is een diagnose gesteld en is een prognose voor de toekomst, als er niet wordt ingegrepen, duidelijk geworden. Tot derde heeft deze scriptie inzicht gegeven in de op het Nederlandse portretrecht betrekking hebbende wijzigingsvoorstellen en is op die manier gebleken dat deze voorstellen niet zozeer een reactie zijn als wel een voortborduren op de eerder geschetste negatieve portretrechtelijke ontwikkelingslijn.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1331
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWCSteenbergen-okt2007.pdf490.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.