Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1334
Title: Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patienten met een Psychotische Stoornis
Other Titles: The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on Social Functioning by Long Term Psychiatric Patients with a Psychotic Disorder
Authors: Elenbaas, L
Keywords: psychotische stoornis
sociaal functioneren
behandelingsmethoden
Issue Date: Mar-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De bevindingen van deze studie geven geen aanleiding aan te nemen dat een ACT benadering op zichzelf een positief effect heeft op het sociaal functioneren. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er bij het verminderd sociaal functioneren bij o.a. schizofrenie met name sprake is van een gebrekkige sociale cognitie en dat het verband tussen verminderde sociale cognitie en sociaal functioneren een belangrijk gegeven is voor behandeling / benadering. De sterke kant van ACT is dat de mensen beter in zorg blijven, ook in een meer stabielere fase. Dit biedt de mogelijkheid om voor deze groep binnen ACT ook interventies te ontwikkelen en aan te bieden die vaardigheden op het gebied van sociale cognitie kunnen verbeteren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1334
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_GZ_Elenbaas_2008.pdf23.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.