Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1335
Title: CANS-Klachten bij woningcorporaties: de Relatie met Emotionele Belasting en de Rol van Persoonlijkheidskenmerken
Authors: Groeneveld, Lydia
Keywords: woningscorporaties
psychische klachten
persoonlijkheidskenmerken
Issue Date: May-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Klachten aan armen, nek en schouders (CANS), is een veel voorkomend gezondheidsprobleem onder werknemers in Nederland. Deze klachten zijn één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder werknemers in Nederland. Deze aandoeningen zijn belangrijke speerpunten in de sector van woningcorporaties. Door overheid en woningcorporaties is op nationaal niveau een convenant afgesloten om onder meer CANS-klachten in deze bedrijfstak terug te dringen met als doel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Er zijn aanwijzingen dat een verschuiving plaatsvindt van risicofactoren voor CANS. Werkgerelateerde fysieke en ergonomische factoren blijken niet langer afdoende maar laten een verschuiving zien naar psychosociale factoren; waaronder emotionele werkbelasting en persoonsgebonden factoren, zoals gedragsstijlen. In het huidige onderzoek is bij medewerkers van woningcorporaties nagegaan in hoeverre ervaren negatieve emoties, emotionele werkbelasting en emotiegerichte gedragsstijlen als facet van persoonlijkheidskenmerken, een rol kunnen spelen bij het ontstaan of in stand houden van CANS- klachten.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1335
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_GZ_Groeneveld_2008.pdf40.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.