Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1338
Title: De aansprakelijkheid van de financiële toezichthouder jegens de onder toezicht staande financiële ondernemingen
Authors: Kleist, E.
Keywords: toezichthouder
ondernemingen
aansprakelijkheid
Issue Date: 2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In de gevallen waarin duidelijk sprake is van een inbreuk op een recht of strijdigheid met een wettelijke plicht en waarbij aan de overige onrechtmatige daadscriteria is voldaan, kan de financiële toezichthouder jegens de onder toezicht staande financiële ondernemingen aansprakelijk worden gesteld wegens “eigen” onrechtmatig handelen in het kader van de uitoefening van zijn toezichtstaak zoals omschreven in de Wft. In de gevallen waarin de toezichthouder in strijd met het ongeschreven recht handelt, is een uitspraak in het voordeel van de onder toezicht staande onderneming allerminst zeker en is de kans op een positieve uitspraak voor laatst genoemde omgekeerd evenredig aan de mate waarin de in voorgaande paragrafen behandelde beperkende factoren, de uitspraken van het HvJEG en de aanbevelingen van het Basel Committee on the Supervision of Banking in de beoordeling van de aansprakelijkheid van de toezichthouder worden meegenomen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1338
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWEKleist2008.pdf346.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.