Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1339
Title: De Relatie tussen Autonomie, Pesten en Ervaren Gezondheid
Other Titles: The Relationship between Autonomy, Mobbing and Perceived Health
Authors: Vester, Mariëtte
Keywords: pesten
gezondheid
zelfstandigheid
Issue Date: Mar-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Pesten op het werk is een relatief nieuw onderzoeksgebied. Om pesten op het werk te kunnen voorkomen, is kennis over de factoren die een rol spelen bij pesten cruciaal. In dit onderzoek staat de rol van autonomie bij pesten centraal. De onderzoeksvraag luidt: heeft autonomie een beschermende functie bij pesten en bij de gezondheidsgevolgen van pesten? Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een eenmalige survey, waarbij 1000 mensen in loondienst met een dienstverband van minimaal 8 uur zijn benaderd. Voor dit onderzoek waren 336 responsen bruikbaar. Regressie-analyses zijn gebruikt om de hypothesen te kunnen bevestigen dan wel verwerpen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1339
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_AO_Vester_2008.pdf17.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.