Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1345
Title: Verschillen tussen Adolescenten en Emerging Adults met betrekking tot Schoolgerelateerde Risicofactoren, Lichamelijke Klachten en Voortijdig Schoolverlaten
Other Titles: Differences between Adolescents and Emerging Adults with regard to Schoolrelated Riskfactors, Physical Distress and School Drop-Outs
Authors: Nieuwenhuijsen-Manders, Helene M Th
Keywords: adolescenten
voortijdig schoolverlaten
Issue Date: Mar-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Emerging adulthood (18-25 jaar) onderscheidt zich van adolescentie (12-17 jaar) door piekende risicogedragingen. In een longitudinaal onderzoek onder 1150 eerstejaars MBO leerlingen van het ROC Midden Brabant te Tilburg werd nagegaan of dit ook opgaat voor schoolgerelateerde risicofactoren (verwachtingen van ouders, affiniteit met leerkracht, sociale vaardigheden, ervaren schoolstress, negatieve faalangst en –schoolbeleving), lichamelijke klachten en vroegtijdig schoolverlaten. Data werd verzameld met de ‘Vragenlijst voor Schoolbeleving’ en uit het leerlingen- registratiesysteem van het ROC. Er zijn een drietal significante verschillen naar voren gekomen tussen emerging adults en adolescenten. Het percentage voortijdig schoolverlaten was bij emerging adults hoger, zij hadden meer lichamelijke klachten en voelden minder affiniteit met de leerkracht. Vastgesteld is ook dat het patroon van meervoudige risicofactoren dat zich voordoet in de adolescentieperiode voortduurt in de periode van emerging adulthood. Tenslotte bleken alle risicofactoren, alsook lichamelijke klachten, samen te hangen met negatieve schoolbeleving welke vroegtijdig schoolverlaten voorspelde. Implicaties betreffen aanwijzingen voor vervolgonderzoek en preventieve acties voor docenten en mentoren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1345
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_GZ_Nieuwenhuijsen_2008.pdf11.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.