Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1346
Title: De relatie tussen stress en angst in het dagelijkse leven en de rol van zelfwaardering en angstdispositie
Other Titles: The relation between Stress and Anxiety in Daily Life and the impact of Self-Esteem and Trait Anxiety
Authors: Duijnhouwer, Lonneke
Keywords: angstklachten
zelfwaardering
Issue Date: Feb-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek was meer zicht te krijgen op de relatie tussen dagelijkse stress en angstklachten (toestandsangst) en de interacterende rol van angstdispositie en zelfwaardering. Deze studie gebruikte de experience sampling methode (ESM): twintig personen uit de algemene bevolking vulden tien keer op een dag een zelfrapportageformulier in gedurende 7 dagen. Gecontroleerd voor geslacht en leeftijd liet multilevel regressie analyse zien dat een hogere mate van ervaren stress geassocieerd was met een verhoging van angstklachten en een lage zelfwaardering werd geassocieerd met meer angstklachten. Bovendien bleek uit het onderzoek dat zelfwaardering een interacterende rol speelt in de relatie tussen stress en angstklachten. Angst verminderde door het hebben van een hoger niveau van zelfwaardering. Er werd geen ondersteuning gevonden voor de hypothese dat angstdispositie een interactie effect heeft tussen dagelijkse stress en angstklachten. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat zelfwaardering een buffer lijkt te zijn tegen angstklachten. De implicaties hiervan voor de (klinische) praktijk worden besproken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1346
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_GZ_Duijnhouwer_2008.pdf10.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.