Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1350
Title: Arbitrage in fiscalibus; een arbitraire zaak
Authors: Vrolijk, J.B.G.
Issue Date: 7-Aug-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: alternatieve geschilbeslechting in fiscale zaken krijgt veel belangstelling. En terecht. Wellicht dat de verwachtingen te hoog gespannen zijn. Het woord “hype” zou best op zijn plaats kunnen zijn. Er is zeker plaats voor alternatieve vormen, maar ook zijn er wettelijke aanpassingen noodzakelijk om deze een vaste plaats binnen ons rechtsbestel te geven In alle inspecties is, na een geslaagde proefperiode in enkele regio’s, de mogelijkheid voor mediation ingevoerd. De dienst heeft intern opgeleide mediators in dienst, terwijl ook de beslissing welke gevallen aan de mediator worden ook voorgelegd aan de administratie is voorbehouden. Op beide feiten is kritiek. Mediators, die niet onafhankelijk lijken, krijgen niet het onvoorwaardelijke vertrouwen, dat zij nodig hebben. De beslissing om als dienst zelf te bepalen welke zaken in aanmerking komen voor mediation, lijkt te veel op een gunst, terwijl het een recht zou moeten zijn. De gehele problematiek komt voort uit de overtuiging dat alleen de dienst als eindverantwoordelijke kan optreden. Met de huidige wetgeving lijkt het inderdaad niet eenvoudig om derden dezelfde status te geven als de belastinginspecteur. Indien men mediation wil laten uitgroeien tot een zelfstandige en volwassen vorm van geschillenbeslechting in fiscale zaken, dient deze vorm van geschillenbeslissing niet uitgevoerdte worden door de Belastingdienst. Mediation onderbrengen bij de rechtbank zou veel beter zijn. Het voordeel is dat men onafhankelijke mediators kan aanstellen, bijvoorbeeld rechters, griffiers, belastingadviseurs en belastingambtenaren. Allen moeten inmiddels óf gepensioneerd zijn óf een elk geval in losser verband staan tot hun vorige functie. De rechtbank kan zelf beslissen, omdat zij bevoegd is. Alleen dan kan een en ander uitgroeien tot een volledig zelfstandig, adequaat reagerend instituut, dat in staat zal zijn om voor een belangrijke taakverlichting voor de huidige rechtspraak te zorgen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1350
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWJVrolijk-aug2007-3.pdfmain article328.56 kBAdobe PDFView/Open
RWJVrolijk-aug2007-1-voorblad.pdffront page31.8 kBAdobe PDFView/Open
RWJVrolijk-aug2007-2-Inhoudsopg.pdfcontents28.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.