Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1356
Title: Het recht van de eigenaar om de bestemming van de gond "zelf" te realiseren
Authors: Creemers, H L M G
Keywords: grondrecht
onteigening
Issue Date: Aug-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie wordt nagegaan welke ruimte de Kroon en de rechter geven voor zelfrealisering in het kader van enerzijds de Onteigeningswet en anderzijds de Wet voorkeursrecht gemeenten. Daarbij worden de onderlinge verschillen in beeld gebracht en wordt nagegaan of afstemming mogelijk is. Tevens wordt aangegeven welke wijzigingen op het punt van het zelfrealisatierecht te verwachten zijn in verband met de invoering in 2008 van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de daarin opgenomen Grondexploitatiewet. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de achtergronden van het recht op zelfrealisatie en de relatie met het aanbestedingsrecht.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1356
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWHCreemers2007.pdf231.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.