Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1357
Title: Groene staatssteun?: Een onderzoek naar staatssteun bij groene diensten
Authors: Heinen, J
Keywords: overheidssteun
agrarische sector
Issue Date: 26-Apr-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek gaat over de vraag of overheidsfinanciering van groene diensten tot staatssteunproblemen zal leiden. Groene diensten zijn door de overheid geïntroduceerd als instrument voor het beheer van het landelijk gebied. In Nederland is het grootste deel van het landelijk gebied in gebruik bij de landbouw en de landbouw is dan ook van oudsher een belangrijke beheerder van het landelijk gebied. Het beheer zoals dat van oudsher werd gevoerd was gericht op een zo efficiënt mogelijke voedselproductie. Het landelijk gebied was een productielandschap: het platteland stond ten dienste van een landbouwkundige bedrijfsvoering. Door schaalvergroting, mechanisatie, intensivering en specialisatie van de landbouw ontstond echter een situatie waarin de landbouw een bedreiging ging vormen voor de waarden van natuur en landschap. De grenzen van het productielandschap waren bereikt. Dit besef drong door in de jaren zeventig van de vorige eeuw en vanaf dat moment komt er van overheidswege aandacht voor de landbouwer als beheerder van het landelijk gebied, naast de landbouwer als voedselproducent.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1357
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWJHeinen-april2007.pdf514.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.