Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1358
Title: Leeftijdsdiscriminatie bij pensioenontslag; onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten, door de werkgever, voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar
Other Titles: Age discrimination at mandatory early retirement; a survey on possible age discrimination when employers terminate emploment contracts before the age of 65.
Authors: Ockhuijsen, J.
Keywords: leeftijdsdiscriminatie
pensioenontslag
arbeidsovereenkomst
regelgeving
Issue Date: 29-Jun-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De regelgeving op het gebied van voorkoming van leeftijdsdiscriminatie is met de invoering van de Europese richtlijn 2000/78/EG, Pb L 303/16 van 27 november 2000, in een behoorlijk tempo door de Lidstaten, waaronder Nederland, in wetgeving vastgelegd. Voor de invoering van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid kon een werknemer, die op grond van leeftijd werd gediscrimineerd, een beroep doen op artikel 1 van de Grondwet en artikel 26 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Andere vormen van discriminatie konden al veel eerder middels ingevoerde wetten, zoals de AWGB en de WGB m/v, bij de Nederlandse rechter worden voorgelegd ter toetsing. Het Europese Hof heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de criteria voor objectieve rechtvaardiging in het kader van de gelijke behandeling van man en vrouw. Deze criteria zijn: het vereiste van legitimiteit, het vereiste van doelmatigheid en het vereiste van proportionaliteit. Leeftijddiscriminatie en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen hebben met elkaar gemeen dat iets in het denken van mensen moet worden veranderd. Dat zij gaan begrijpen dat wat de maatschappij eerst heel gewoon vond als ongewenst en zelfs als ongelijk handelen en discriminatie moet worden gezien. De Europese richtlijn en de WGBL zijn regelingen die richting gevend zijn in hoe de maatschappij uiteindelijk omgaat met het denken over leeftijd en in het bijzonder de ouder wordende werknemer. Leeftijd is een subjectief begrip dat door partijen in rechte gebruikt en/of misbruikt kan worden op grond van andere doelstellingen voor diezelfde partijen. Het is daarom van belang om leeftijd en andere doelstellingen te ontkoppelen, om daardoor zuiver te zien waar het belang ligt van partijen en op grond daarvan tot een uitspraak te komen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1358
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWJOckhuijsen-juni2007-3.pdfmain article289.08 kBAdobe PDFView/Open
RWJOckhuijsen-juni2007-1.pdftitle page14.23 kBAdobe PDFView/Open
RWJOckhuijsen-juni2007-2.pdfcontents24.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.