Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1362
Title: Bestuurderstoetsing van financiële ondernemingen, effectief middel voor beleggersbescherming?: Een onderzoek naar het ontstaan, de ontwikkeling en de werking van de bestuurderstoetsing van financiële ondernemingen als toezichtsinstrument ten behoeve van de beleggersbescherming op de effecten markten
Authors: Veenstra, Roelof
Keywords: toetsing
beleggen
Issue Date: 31-May-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze scriptie heeft als doel inzage te geven in het leerstuk van de betrouwbaarheidstoetsing van beleidsbepalers bij financiële ondernemingen door de toezichthouder en probeert antwoord geven op de vraag: hoe de bevoegdheid van het toetsen van bestuurders van financiële ondernemingen op hun betrouwbaarheid zich heeft ontwikkeld en welke bijdrage deze toetsing zal kunnen leveren om de doelstellingen van de financiële markten te bereiken. In de literatuur en de kamerstukken wordt in de regel de verzamelterm financiële markt gebruikt. Ook als er eigenlijk een deelmarkt zoals: effectenmarkt, geldmarkt, interbancaire markt, emissiemarkt etc. bedoeld wordt. Om hierbij aan te sluiten wordt ook in deze scriptie onder de term financiële markt, zowel het stelsel van financiële markten als geheel als wel de effectendeelmarkt bedoeld. Om tot een antwoord te komen op de centrale probleemstelling wordt eerst inzicht gegeven in de ontwikkeling van de ordening van de financiële markten en de betekenis die het heeft voor de onderneming. Vervolgens komt de structuur van de Wft aan de orde, waarbij de bevoegdheden van de AFM op een rij gezet wordt. Tenslotte zal het leerstuk van de betrouwbaarheidstoetsing bestudeerd worden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1362
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWRVeenstra-mei2007.pdf404.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.