Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1364
Title: Aanvang van de verjaringstermijn van de regresvordering van de hoofdelijke schuldenaar uit onrechtmatige daad
Authors: Teeling, J E
Keywords: verjaring
onrechtmatige daad
schulden
Issue Date: 19-May-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie wordt getracht antwoord te geven op de volgende vraag: wat is het aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van artikel 3:310 lid 1 BW voor de regresvordering uit hoofde van artikel 6:10 BW, wanneer deze regresvordering is ontstaan uit on-rechtmatige daad?
URI: http://hdl.handle.net/1820/1364
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWJTeeling-mei2007.pdf233.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.