Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1365
Title: (Geconsolideerde) concernfinanciering voor een internationaal concern: Een transactiekostenbenadering
Authors: Asperen, Peter van
Keywords: concernfinanciering
internationalisering
kosten
Issue Date: 2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De probleemstelling van deze scriptie is als volgt geformuleerd: in hoeverre zijn transactiekosten van de bank en het concern bij de totstandkoming en het afdekken van de risico’s van concernfinanciering bij internationale concerns met dochters in Duitsland en Engeland lager dan bij nationale concerns. Deze probleemstelling wordt vanuit juridisch perspectief benaderd waarbij ingegaan wordt op de verschillende rechtstelsels.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1365
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWPvan Asperen2008.pdf582.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.