Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1370
Title: Afschaffing van de actio popularis: "Het einde van de ruime rechtsbescherming in het milieurecht?": een onderzoek naar de rechtsbescherming in de milieuvergunningenprocedure na afschaffing van de actio popularis
Authors: Lucas, Maaike
Keywords: milieurecht
rechtsbescherming
Issue Date: Jun-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze scriptie wordt onderzocht hoe het met de rechtsbescherming is gesteld na afschaffing van de actio popularis. Vanwege de begrensde omvang van dit onderzoek, wordt eea beperkt tot de milieuvergunningenprocedure in het milieurecht. Dit leidt tot de volgende centrale vraag. In hoeverre heeft de afschaffing van de actio popularis in het milieurecht geleid tot een verslechtering van de rechtsbescherming?
URI: http://hdl.handle.net/1820/1370
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWMLucas-juni2007.pdf206.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.