Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1376
Title: Dealing with uncertainties in Life Cycle Assessment for emerging technologies; test case LCA of Silicon Thin-film PV
Authors: Salve, José Luis
Keywords: invoerdata
onzekerheden
behandeling
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onzekerheden in the benodigde inputdata voor Life Cycle Assessment (LCA) en Life Cycle Costing (LCC) studies zijn het onderwerp van veel publicaties en vormen een nog steeds belangrijk beperkende factor voor de betrouwbaarheid van de LCA/LCC uitkomsten van bekende en gevestigde technologieën. In deze thesis wordt de aandacht gevestigd op het karakterisering van verschillende klassen van onzekerheden in de invoerdata en wordt een praktische methode opgezet voor de behandeling ervan en hun doorwerking in the resultaten. De methode is gebaseerd op Indicatoren van datakwaliteit, Onzekerheidsfactoren, Lognormale distributieverdelingen en Monte Carlo Analyse. Flexcellence is een Europees onderzoeksproject dat door de EU wordt gefinancierd met als doel het ontwikkelen van apparatuur en kosteneffectieve productie van “dunne film” Silicium PV modulen. Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is een van de deelnemers aan dit project en concentreert zich op de ontwikkeling van een roll-to-roll MW-PECVD (Micro Wave-Plasma Enhanced Vapor Deposition) productieproces van dunne film Silicium PV modulen. De LCA en LCC van het Flexcellence productieproces bij ECN wordt gebruikt als een “test-case” voor de bovengenoemde methode voor de behandeling van de onzekerheden in de invoerdata. Als indicatoren voor de milieueffecten in de LCA studie worden genomen: de “Energy Payback Time (EPBT)”en de “Global Warming Potential (GWP100)”. Voor de LCC studie wordt rekening gehouden met de operationele kosten, materiaalkosten en de kosten van kapitaalgoederen. Ten aanzien van de behandelingsmethode van de onzekerheden kan worden geconcludeerd dat deze methode eenvoudig in het gebruik is, dat er geen a priori kennis van de onzekerheden in de invoerdata wordt vereist en dat de methode bruikbaar is voor LCA/LCC studies van nieuwe technologieën, hoewel tijdrovend. De 95% betrouwbaarheidsintervallen van de eindresultaten voor modulen voorzien van een “frame” uit het Flexcellence proces bij ECN, met een efficiëntie van 10%, geplaatst in Zuid Europa, een levensduur van 30 jaar en een prestatieverhouding (Performance Ratio) van 75% zijn: • EPBT: 0.2 – 0.4 jaren • GWP100: 6.5 – 11.9 gCO2-eq/kWhe en • Productiekosten: 0.44 – 0.84 €/Wp. Deze resultaten zijn gunstig te noemen in vergelijking met andere energiebronnen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1376
Appears in Collections:MSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SofSJValve-juni2008.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.