Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1379
Title: Exoneratie en conformiteit bij bestaande woningen; de (on)mogelijkheid van een exoneratiebeding ten aanzien van conformiteit in de koopovereenkomst voor een bestaande woning tussen een consument/verkoper en een consument/koper.
Authors: Jong-Bakker, Joukje de
Keywords: exoneratie
conformiteit
woningen
koopovereenkomst
Issue Date: 16-Aug-2007
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In hoeverre biedt het opnemen van een exoneratiebeding ten aanzien van conformiteit in de koopovereenkomst een particuliere verkoper van een bestaande woning bescherming en in hoeverre is het redelijk dat hij er een beroep op doet, indien hij door de particuliere koper wordt aangesproken op non-conformiteit? Het zwaartepunt van dit onderzoek richt zich derhalve op de onderwerpen conformiteit en exoneratie bij de koop van een bestaande woning.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1379
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWJdeJongBakker2007.pdf470.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.