Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1380
Title: Achtergronden bij de ontwikkeling van de planningattitude van het management van waterschappen
Authors: Nederend, Hans
Keywords: waterschappen
planning
attitude
ontwikkeling
Issue Date: Jul-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De doelstelling van het onderzoek is naar achterliggende oorzaken te zoeken bij een matig ontwikkelde planningattitude van het management van waterschappen. Van Helden (2000)definieert het begrip planningattitude kort als de mate waarin politici en managers bij hun besluitvorming expliciet rekening houden met informatie die aan het planning- en controlinstrumentarium wordt ontleend. Er zijn vijf aspecten onderzocht waarvan verwacht werd dat deze een rol spelen bij deze matig ontwikkelde planningattitude, te weten de ontwikkeling van het instrumentarium, de expertise van de financiële functie, kenmerken van overheidsorganisaties, deskundigheid en moti vatie van het management op financieel-economisch gebied en prestatiemanagement.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1380
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWHNederend-juli2008.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.