Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1383
Title: Hoe vernieuwend is het voorontwerp Insolventiewet voor de faillissementspauliana?
Authors: Woerdt, Marja van der
Keywords: faillissementswet
insolventiewet
faillissementspauliana
insolventierecht
Issue Date: 26-Jun-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De centrale vraag is: Biedt het Voorontwerp voor de nieuwe Insolventiewet een oplossing voor de in de rechtsliteratuur onderkende bezwaren tegen de huidige faillissementspauliana? De discussie in de rechtsliteratuur speelt zich vooral af rond de volgende centrale begrippen: verplicht-onverplicht verrichte rechtshandeling, wetenschap van benadeling, wetenschap van faillissementsaanvraag en het overleg-criterium.Per centraal begrip wordt eerst de stand van het huidige recht in kaart gebracht en vervolgens de problemen die in de rechtsliteratuur worden onderkend. Zoveel mogelijk worden de visies per auteur weergeven als ook de reden voor hun standpunt. Dan worden de wijziging(en) besproken zoals voorgesteld in het Voorontwerp, om vervolgens te kunnen nagaan of met de voorgestelde wijziging(en) de in de rechtsliteratuur onderkende problemen worden opgelost.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1383
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWMvdWoerdt-16jun08.pdf386.97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.