Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/140
Title: Ontwikkeling Methoden en Technieken, deel 1
Authors: De Vries, Fred
Keywords: Edubox 2.0
prototype
architectuurontwerp
userinterface
EML
EDUBOX-contentmanagementsysteem
content
mapping
Publishing on Demand
onderwijsmateriaal
Issue Date: 31-Oct-2000
Series/Report no.: ;U2000/11921
Abstract: In het voorjaar van 2000 is de eerste productieversie van EDUBOX 2.0 opgeleverd op basis van het in 1999 ontwikkelde prototype, een architectuurontwerp en verschillende aanpassingen. Zo is het contentmanagementsysteem eenvoudiger uitgevoerd, het grafisch userinterface verbeterd en de EML verbeterd. Er is inmiddels dan ook een geschikt EDUBOX-systeem beschikbaar waarmee onderwijs gemaakt kan worden zodat bijvoorbeeld de verschillende pilots uit programmalijn 4 uitgevoerd kunnen worden. Ter vervolmaking van het systeem rest ons nog de gebruikersvriendelijkheid ervan te vergroten en de toepasbaarheid ervan naar verschillende media uit te breiden. Het EDUBOX-contentmanagementsysteem kan gebruikersvriendelijker gemaakt worden, zowel in het beheren van content als bij het ondersteunen het ontwikkelen van content. Een investering hier verlaagt de drempel voor gebruik van Edubox, bespaart op training van EDUBOX-gebruikers, en kan zo ook nog bijdragen tot de verbreding van het gebruik van Edubox. Een van de uitgangspunten bij het opzet van de EDUBOX was dat content slechts op één manier, mediumneutraal, beheerd wordt en vervolgens naar verschillende media gepubliceerd en uitgeleverd kan worden. Op het ogenblik is de ondersteuning voor het gebruik op het www gereed. Het moment is nu aangebroken om ook de voorziene ondersteuning voor papieren documenten en andere media (off-line) gestalte te geven. Het accent zal vallen op ondersteuning voor gedrukte media (papier), de verwachting is dat ondersteuning voor elektronische dragers zoals CD-ROM en eBooks daarvan eenvoudig afgeleid kan worden. Om dat mogelijk te maken zal een “mapping” van de EML worden gemaakt voor off-line gebruik. De feitelijke realisatie van Publishing on Demand voorzieningen valt buiten het bestek van dit plan.
URI: http://hdl.handle.net/1820/140
Appears in Collections:5. LN: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELO-PR2-PPL00V093 U2000 11921 Development Methoden en Technieken 1.pdf106.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.