Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1405
Title: Ten voordele terugkomen van rechtens onaantastbare besluiten door SVB en Uwv; een verplichting of een gunst?
Authors: Onzen, Erik van
Keywords: terugkomen
besluiten
verplichting
gunst
Issue Date: 29-Jun-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Centraal staat de vraag of het ten voordele terugkomen van vaststaande besluiten een verplichting van het bestuursorgaan is of dat dit als het al dan niet verlenen van een gunst kan worden beschouwd. Onderzocht wordt hoeveel ruimte het bestuursorgaan heeft in de behandeling van dergelijke verzoeken. De SVB en het Uwv zijn twee grote spelers op het terrein van het verstrekken van uitkeringen. De SVB is dat voornamelijk op het gebied van ouderdomspensioenen, kinderbijslag en nabestaandenuitkeringen en het Uwv is dat voornamelijk op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en werkloosheid. Deze bestuursorganen geven dagelijks duizenden besluiten af. Tegen zo’n besluit staat in de regel bezwaar open. Op een bepaald moment worden besluiten onherroepelijk, er kan dan niet meer in rechte tegen die besluiten worden opgekomen. Later kan er toch behoefte zijn terug te komen van zo’n vaststaand besluit, dat kan zowel van het bestuursorgaan zelf uitgaan als van de burger. Bestuursorganen hebben de mogelijkheid terug te komen van een onherroepelijk geworden besluit.In de Awb is een bepaling opgenomen over het terugkomen van vaststaande besluiten. In deze scriptie wordt onderzocht hoe deze wettelijke regeling in elkaar zit, hoe de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep(CRvB) ten aanzien van het terugkomen van vaststaande besluiten luidt en hoe de SVB en het Uwv invulling hebben gegeven aan hun bevoegdheid om terug te komen van een rechtens onaantastbaar besluit. Aan het slot wordt besproken of de huidige regeling voldoet, mede in het licht van het door de genoemde bestuursorganen vastgestelde beleid.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1405
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWErikvanOnzen-29juni2008.pdf358.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.