Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1408
Title: Leerwinst in creatieve en kritische probleemoplossende vaardigheden? Evaluatie van een 'leren om te leren'- onderwijsprogramma voor het Buitengewoon Beroepsonderwijs
Other Titles: Learning gain in creative and critical problem solving skills? Evaluation of a 'learning to learn' -education program for Special Education
Authors: Laevaert, Kris
Keywords: leerwinst
onderwijseffectviteit
onderwijsevaluatie
Issue Date: May-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze studie wil het effect van een specifiek onderwijsprogramma op het stimuleren van probleemoplossende vaardigheden onderzoeken en wil ook de rol van factoren zoals stress, algemene intelligentie en leerfase hierbij onderzoeken.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1408
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_GZ_Laevaert_2008.pdf19.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.