Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1409
Title: Emotionele Arbeid, de Dutch Questionnaire on Emotional Labor en Bevlogenheid
Other Titles: Emotional Labor, the Dutch Questionnaire on Emotional Labor and Engagement
Authors: Heijkamp, CJ
Keywords: arbeid
bevlogenheid
emotie
reguleren
Issue Date: May-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Werken in de verslavingszorg kan voor hulpverleners emotioneel belastend zijn. Een deel van die belasting bestaat uit emotionele arbeid (Emotional Labor). Emotionele arbeid is het reguleren van de emoties op het werk. Emotionele arbeid heeft vier vormen: Emoties voorwenden (surface acting), emoties oproepen (deep acting), emoties verbergen (surface acting hiding) en emotionele consonantie (emotional consonance). Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verwerven over de theorie van emotieregulatie op het werk. De emotieregulatie theorie onderscheidt een antecedentgerichte strategie (bijvoorbeeld herwaarderen) en een responsgerichte strategie. Volgens eerder onderzoek (Grandey, 2000) zou de vorm emoties oproepen overeenkomen met de antecedentgerichte strategie herwaarderen. In dit onderzoek werd nagegaan of de Nederlandse vragenlijst waarmee emotionele arbeid wordt gemeten (D-Qel) verbeterd kan worden met behulp van de emotie regulatie theorie van Gross. Daarnaast werd onderzocht of er een verband is tussen emotionele arbeid en bevlogenheid. Het onderzoek is uitgevoerd onder medewerkers van Bouman GGZ, een instelling voor verslavingszorg. Er zijn vragenlijsten verstuurd aan iedereen die een uitvoerende taak heeft. De vragenlijst bevatte de bestaande D-Qel (emotionele arbeid), de ERQ (emotieregulatie), de UBES (bevlogenheid) en een deel van de UBOS (emotionele uitputting). Daarnaast zijn er een aantal demografische vragen gesteld. Voor dit onderzoek is de vragenlijst uitgebreid met een aantal nieuwe vragen, die tot doel hadden om het gebruik van concrete positieve-en negatieve emoties in de vragenlijst te exploreren. De analyse bestaat uit correlatie-en regressieanalyses. Uit de resultaten blijkt dat herwaarderen een verband heeft met drie vormen van emotionele arbeid, te weten emoties voorwenden, emoties oproepen en emoties verbergen. Verder blijkt uit de resultaten dat emotionele arbeid een significant verband heeft met bevlogenheid. Emotionele arbeid verklaart 12% van de variantie van bevlogenheid. De belangrijkste variabele die bevlogenheid verklaart is het oproepen van emoties. Een van de conclusies van dit onderzoek is dan ook dat het verwachte verband tussen emoties oproepen en herwaarderen niet werd gevonden. Verder verklaart emotionele arbeid voor een deel bevlogenheid, maar er lijken belangrijkere variabelen te zijn die dit verband verklaren.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1409
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_GZ_Heijkamp_2008.pdf61.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.