Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1413
Title: Raad Versterkt Benutting van lokaal rekenkameronderzoek naar welzijnsbeleid in Dordrecht en Enschede
Authors: Mellaard, Arne
Keywords: rekenkameronderzoek
welzijnsbeleid
besluitvormingsprocessen
benutting
Issue Date: 2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In deze studie wordt de vraag gesteld hoe lokaal rekenkameronderzoek benut wordt in politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Deze vraag wordt beantwoord door vanuit een sociaal-constructivistisch perspectief twee casussen te onderzoeken. Als casus is gekozen voor een onderzoek van de rekenkamer van Dordrecht en van de rekenkamercommissie van Enschede. In deze scriptie komen de dilemma's van het openbaar bestuur ook aan bod. Overheidsbeleid wordt gemaakt om maatschappelijke problemen te helpen oplossen. Bij het totstandkomen van beleid hebben diverse actoren een eigen rol en bijbehorende verantwoordelijkheid. Deze actoren hebben ieder verschillende opvattingen over wat het maatschappelijke probleem is en welke oplossingen daarbij horen. In een democratie worden door volksvertegenwoordigers in bijvoorbeeld de gemeenteraad keuzen gemaakt in deze dilemma’s. Deze keuzes worden vaak voorbereid en vervolgens uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. Sinds 2006 hebben gemeenteraden de beschikking over een extra onderzoeksinstrument: de rekenkamer. De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende en kaderstellende rol. Zij verricht evaluatief onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1413
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWArneMellaard2008.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.