Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1414
Title: Een epidemiologsch onderzoek naar de sterfte en de kankerincidentie bij Nederlandse laboratoriummedewerkers
Authors: Roza, Frans W
Keywords: sterfte
kankerincidentie
laboratoriummedewerkers
Issue Date: Apr-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het Nederlands Kanker Instituut (NKI) verrichtte rond 1997 een retrospectief vervolgonderzoek om de kankersterfte te analyseren onder personeelsleden van Nederlandse biologische researchlaboratoria. De sterftegevallen in het cohort werden geanalyseerd voor de periode 1960-1995 (gemiddelde follow- up duur: 16,5 jaar). De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd (Barneveld TA van et al., 2004). Er vond een update plaats van het oorspronkelijke NKI onderzoek om de sterfte en de kankerincidentie onder laboratoriummedewerkers te bestuderen. Daarnaast werd vastgesteld aan welke (mogelijk) kankerverwekkende agentia laboratoriummedewerkers worden blootgesteld en aan welke agentia de grootste risico’s zijn verbonden. Tenslotte werd onderzocht wat er bekend is over de blootstelling aan de belangrijkste in laboratoria gehanteerde agentia en het ontstaan van diverse soorten kanker (carcinogenese). Voor het epidemiologisch onderzoek werden vier werkhypothesen opgesteld. Gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur werd verondersteld dat laboratoriummedewerkers een verhoogd risico lopen op pancreaskanker, maligne hersentumoren, non-Hodgkin’s lymfoom en longkanker. Vervolgens werd een retrospectieve vervolgstudie uitgevoerd waarbij de kankerincidenties binnen de twee cohorten (de laboratoriummedewerkers en een controlegroep) in de periode 1990-2003 werden geanalyseerd (de gemiddelde follow-up duur bedroeg 25,4 jaar). Tevens werd de totale sterfte voor de jaren 1995-2006 vastgesteld in beide cohorten. Standardized Incidence Ratio’s (SIRs) en Standardized Mortality Ratio’s (SMRs) werden berekend, inclusief 95% betrouwbaarheidsintervallen. De blootstelling aan carcinogene agentia in het laboratorium werd kwalitatief beoordeeld aan de hand van enquêtes die het NKI in 1997 had gehouden. Het carcinogenese proces in relatie tot de blootstelling in laboratoria werd bestudeerd m.b.v. wetenschappelijke literatuur. De totale kankerincidentie bij mannen lag voor zowel laboratoriummedewerkers (SIR 0,8; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,7-1,0) als controlegroep (SIR 0,9; 95% BI 0,7-1,1) lager dan de incidentie van de Nederlandse bevolking. Voor vrouwen waren de SIRs licht verhoogd: (laboratoriummedewerkers: SIR 1,1; 95% BI 0,9-1,3; controlegroep: SIR 1,2; 95% BI 0,9-1,5). In vergelijking met de controlegroep werden voor mannelijke laboratoriummedewerkers hogere SIRs gevonden voor leverkanker (laboratoriummedewerkers: SIR 1,8; 95% BI 0,4-5,3; controlegroep: SIR 0,0; 95% BI 0,0-7,1), longkanker (laboratoriummedewerkers: SIR 0,8; 95% BI 0,6-1,0; controlegroep: SIR 0,5; 95% BI 0,2-0,9) en leukemie (laboratoriummedewerkers: SIR 1,5; 95% BI 0,7-2,7; controlegroep: SIR 0,5; 95% BI 0,0-2,6). Significant verhoogde SIRs werden gevonden bij vrouwelijke laboratoriummedewerkers voor leverkanker (SIR 8,8; 95% BI: 2,4-22,6), kanker van de huid, niet-melanoom (SIR 2,3; 95% BI 1,2- 4,0), borstkanker (SIR 1,3; 95% BI 1,1-1,6) en kanker van de ureter (SIR 13,1; 95% BI 1,6-47,2). Er werden 5 gevallen van leverkanker gevonden onder schoonmakers/ spoelers bij één van de deelnemende instituten (1 man, 4 vrouwen). Voor weke delen kanker (sarcoma) werd een verhoogd risico gevonden voor de totale groep laboratoriummedewerkers: SIR 2,4 (95% BI: 1,1-4,5). Bij het sterfteonderzoek bleek dat beide cohorten een lagere sterfte vertonen dan de Nederlandse bevolking. De (niet-significante) verschillen in sterfte tussen laboratoriummedewerkers en controlegroep zijn in de loop der tijd afgenomen. Uit de resultaten van de gehouden enquêtes blijkt dat laboratoriummedewerkers een grote verscheidenheid aan chemische, biologische en radioactieve agentia hanteren. Met behulp van de IARC classificatie zijn de gevaarlijkste carcinogene agentia geïdentificeerd.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1414
Appears in Collections:MSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SofSFransWRozaapril2008.pdf367.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.