Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1419
Title: Vertrouwen als katalysator van organisatieverandering; Onderzoek naar de invloed van de boodschap door het middenmanagement op het vertrouwen van de medewerkers in het middenmanagement tijdens veranderprocessen
Authors: Bosma, Anita
Keywords: vertrouwen
organisatieverandering
middenmanagement
medewerkers
Issue Date: Feb-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Wat is de invloed van de boodschap door het middenmanagement op het vertrouwen van de medewerkers in het middenmanagement tijdens veranderprocessen? Deze centrale vraagstelling is beantwoord aan de hand van een survey-onderzoek uitgevoerd onder 28 respondenten, verdeeld over vier bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst werden beslissingen rondom een organisatieverandering gecommuniceerd door het middenmanagement richting de medewerkers. Voor aanvang van de bijeenkomst vulden de medewerkers een lijst met stellingen in rondom het vertrouwen wat zij hadden in het middenmanagement. Na de bijeenkomst vulden dezelfde medewerkers een lijst in met items gericht op de zojuist gepresenteerde boodschap. Daarnaast vulden de medewerkers nogmaals een lijst in met dezelfde stellingen die zij voor de bijeenkomst ook hadden beantwoord rondom de emotie vertrouwen. De antwoorden varieerden van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’, verdeeld over vijf gradaties. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat alle vier de aspecten van een boodschap (Schulz von Thun, 2003) door het middenmanagement van positieve invloed zijn op het vertrouwen van de medewerkers in het middenmanagement tijdens veranderprocessen. Het antwoord op de centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: Het verhogen van één van de aspecten van de boodschap met één punt, heeft een gemiddelde verhoging van het rapportcijfer op vertrouwen in het middenmanagement in tijden van verandering tot gevolg van 0,5 punt. Er kan worden geconcludeerd dat het middenmanagement door bewust aandacht te geven aan de vier aspecten van een boodschap tijdens veranderprocessen, het vertrouwen kan vergroten wat de medewerkers in hen hebben, en zo verandertrajecten soepeler kan doen verlopen. Hiermee ondersteunt dit onderzoek het grote kader zoals dat gepresenteerd wordt in de inleiding. Dit kader draait om de gedachte dat emoties invloed uitoefenen op veranderprocessen, en dat het middenmanagement deze emoties kan beïnvloeden. Binnen dit onderzoek is aandacht besteed aan vertrouwen en als beïnvloedinginstrument voor het middenmanagement is de boodschap gekozen. Er zijn echter nog vele andere emoties en beïnvloedingswijzen waar, zeker in de literatuur gericht op de organisatiekunde, nauwelijks of geen aandacht aan is besteed. Verder onderzoek naar verschillende emoties en beïnvloedingsinstrumenten op grotere schaal zou nieuwe informatie kunnen opleveren die nuttig en bruikbaar is voor zowel de wetenschap als het bedrijfsleven.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1419
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWAnitaBosmafebr2008.pdf439.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.