Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1421
Title: Emotionele uitputting bij ervaren en onervaren leraren in Hongarije; de invloed van werk kenmerken op geestelijke gezondheid bij leraren werkzaam in het middelbare beroepsonderwijs
Other Titles: Emotional eshaustion at experienced an inexperienced teachers in Hungary; the effects of the job charatristics related to psychological health at secondary school teachers
Authors: Roy-Szalai, Violetta
Keywords: werkkenmerken
gezondheid
leraren
Issue Date: Apr-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De centrale vraagstelling van deze studie was: Wat is de invloed van werkkenmerken op geestelijke gezondheid bij ervaren en onervaren leraren werkzaam in het middelbare beroepsonderwijs in Boedapest? Het doel van deze studie was om enkele determinanten van burnout bij deze beroepsgroep te onderzoeken met behulp van een cross-sectioneel onderzoeksdesign.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1421
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_AO_Roy-Szalai_2008.pdf14.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.