Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1422
Title: Het dilemma van de middenmanager: "Kan ik iedereen tevreden stellen?"; Een onderzoek naar de effectiviteit van veranderen door eerstelijnsmanagers in organisaties
Authors: Smeding, Anne
Keywords: middenmanagemer
eerstelijnsmanagers
organisatieverandering
Issue Date: May-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit rapport bevat een onderzoek naar de effectiviteit van middenmanagers op het gebied van veranderen. Specifiek is onderzocht welke combinatie van gedragingen/competenties het meest geschikt is voor een middenmanager en in welke mate hij binnen deze gedragingen/competenties rekening moet houden met zowel de mensen boven als onder hem om effectief te kunnen zijn als verandermanager. Het onderzoek spitst zich toe op de eerstelijnsmanager; dat is de manager die zich één laag boven de uitvoerenden bevindt. Een conceptueel model dient als basis voor het onderzoek. Op de horizontale as wordt een onderscheid gemaakt tussen het in meer of mindere mate rekening houden met de werknemers één laag onder de middenmanager en op de verticale as tussen het in meer of mindere mate rekening houden met de manager één laag boven de middenmanager. Hierdoor ontstaan vier kwadranten en ieder kwadrant vertegenwoordigt een rol (politicus, dictator, managementvriend en werknemersvriend). Een aantal competenties zoals verwoordt door Stoker en de Korte (2001) vormen het uitgangspunt van een vragenlijst die is voorgelegd aan middenmanagers. In de vragenlijst zijn per competentie/gedraging iedere keer vier stellingen opgenomen die overeenkomen met de rollen uit het conceptueel model. De effectiviteit is gemeten door een gecombineerde vragenlijst die bestaat uit vragen zoals die zijn ontworpen door Hooijberg en Choi (2000) en Nutt (1998). De vragenlijst is ingevuld door de middenmanager zelf, een tweetal medewerkers van hem en een superieur van hem. De vragenlijsten zijn ingevuld door een 40‐tal respondenten die werkzaam zijn bij 16 verschillende ondernemingen. De gegevens zijn onderworpen aan een grondige analyse. De respondenten zijn allereerst in drie groepen ingedeeld op basis van de score op de effectiviteit. Daarna zijn dezelfde analyses uitgevoerd alleen nu zijn de middenmanagers ingedeeld in de drie branches (dienstverlening, handel, industrie) waarin ze werkzaam zijn. Zeer opvallend is dat er feitelijk geen middenmanagers onder de respondenten voorkwamen die slecht presteerden. Het onderzoek bevat daardoor alleen gegevens van effectieve middenmanagers. De verwachtingen dat de effectieve middenmanager de meeste aandacht besteedt aan de politicusrol en de minste aandacht besteedt aan de dictatorrol komen uit. Door het ontbreken van een groep slecht presterende middenmanagers kunnen er echter geen conclusies worden getrokken over de verschillen tussen slecht effectieve en zeer effectieve middenmanagers. Het is aan te bevelen dat er een vervolgonderzoek komt waarbij expliciet gezocht wordt naar een groep slecht‐presterende middenmanagers.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1422
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWAnneSmeding2008.pdf697.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.