Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1424
Title: Cultuur en desinvesteringen; Onderzoek naar de invloed van culturele verschillen tussen Nederlanders en Chinezen op desinvesteringsbeslissingen
Authors: Broek, A van den
Keywords: desinvesteringen
beslissingen
cultuur
verschillen
Issue Date: Jan-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Dit onderzoek richt zich op de vraag of culturele verschillen tussen Nederlanders en Chinezen van invloed zijn op desinvesteringsbeslissingen. In de literatuur (Hofstede, 1980) wordt verschil in de mate van individualisme tussen Nederlanders en Chinezen als het belangrijkste culturele verschil genoemd. Nederlanders zijn meer gericht op het individu (individualistisch) en Chinezen zijn meer gericht op de groep (collectivistisch). Een ander verschil is het belang dat aan ‘face’ wordt gehecht. ‘Face’ is het respect dat iemand voor zichzelf kan claimen bij anderen, op basis van de relatieve positie die hij heeft in zijn sociale netwerk en de beoordeling van de mate van adequaat functioneren in die positie tezamen met het acceptabel zijn van zijn gedrag in het algemeen’ (Ho, 1976, p.883). Voor Chinezen is het handhaven van ‘face’ belangrijker dan voor Nederlanders, juist omdat zij meer gericht zijn op de groep. ‘Face’ is namelijk nooit individueel, maar staat altijd in relatie tot anderen in een sociaal netwerk. Op basis van eerder cross-cultureel onderzoek (o.a. Sharp & Salter, 1997, Chow et al., 1997, Tse et al., 1988, Gamble & Gibson, 1999, F.Pan & Z.Zigang, 2004) wordt verwacht dat culturele verschillen tussen Nederlanders en Chinezen van invloed zijn op desinvesteringsbeslissingen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1424
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWAvandenBroekjan2008.pdf412.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.