Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1425
Title: Master of Science Strategy & Organization "schets van literatuur en probleemstelling".
Authors: Elzen, Henk van den
Keywords: verandering
veranderingsmanagment
invloed
dimensie
Issue Date: 6-Apr-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Deze literatuurstudie beschrijft de veranderende rol van verandermanagement. In deze literatuurstudie staat de volgende vraag centraal: ‘Welke invloed heeft het begrip ‘continue veranderende organisaties’ op de ontwikkeling van veranderkundige inzichten enerzijds en de rol van de verandermanager anderzijds’? Om deze vraag en haar deelvragen te kunnen beantwoorden wordt terug gekeken met een overzicht van belangrijke veranderkundige ontwikkelingen in de 20e eeuw. In de geschiedenis van de veranderkunde komt naar voren dat de ontwikkeling in denken over veranderen en veranderingen voortkomt uit een zekere context. Dat in de eerste management stromingen voor het begrip ‘verandering’ geen, of weinig, aandacht is en dat verandering van organisaties onderdeel is van het managen van organisaties. De opvattingen over (het beïnvloeden van) ‘veranderen’ lijken te verschuiven van de inhoudsdimensie (WAT wordt veranderd) naar de proces dimensie (HOE wordt veranderd). Hierdoor ontstaat in het hedendaagse veranderkundige denken dat het veranderkundige onderwerp op een dynamische wijze wordt benaderd. Er ontstaat een verschuiving van ‘one best way to change’ naar een meer eclectische benadering. Hieruit ontstaan vervolgens nieuwe interventiemethoden en veranderingsstrategieën gebaseerd op een dynamische en integrale veranderaanpak van het veranderonderwerp (‘change target’).
URI: http://hdl.handle.net/1820/1425
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWvandenElzen06-04-08.pdf329.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.