Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1426
Title: Risk management; De sleutel tot IS-outsourcingsucces
Authors: Tjin, Conny
Keywords: risk
management
outsourcing
overheidsorganisatie
Issue Date: 22-Jan-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: De probleemstelling van het afstudeeronderzoek is: Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen ter verbetering van het risk management van selectieve IS-outsourcingprojecten bij een overheidsorganiatie, door een beoordeling te geven van het, bij 'Stadsdeel Zuidoost' in de gemeente Amsterdam, uitgevoerde risk management bij selectieve IS-outsourcingprojecten. De hieruit afgeleide centrale vragen zijn: 1. Wat zijn relevante aandachtspunten voor het beschrijven, analyseren en beoordelen van management in selectieve IS-outsourcingprojecten bij een overheidsorganisatie? 2. Hoe ziet de situatie bij 'Stadsdeel Zuidoost' in de gemeente Amsterdam op het vlak van risk management van het 'SLA Beheer Outsourcing Contract' eruit in het licht van de gevonden aandachtspunten? Voor het beantwoorden van de eerste centrale vraag is een literatuurstudie gehouden. Het doel hiervan was het ontwikkelen van referentiemodel voor het praktijkonderzoek, door in de wetenschappelijke literatuur na te gaan wat relevante aandachtspunten zijn voor het beschrijven, analyseren en beoordelen van risk management in selectieve IS- outsourcingprojecten bij een overheidsorganisatie. Uit deze literatuurstudie is onder meer gebleken dat met selective sourcing de grootste kostenbesparingen wordt behaald en dat de hidden costs uit het contract een van de grootste IS-outsourcingrisico's vormen. Contracten dienen tot in detail te worden opgesteld wil men niet voor onverwachte hoge kosten komen te staan (Lacity et al., 1995). Een ander risico is een niet passende business-IT-alignment; deze is van belang om er zeker van te zijn dat IT op de juiste manier wordt aangewend voor het uitvoeren van de bedrijfsstrategie (D'Souza & Mukherjee, 2004, p. 25)". Volgens Aubert et al. zijn de risico's van selectieve IS-outsourcingprojecten, die risico's die mogelijk kunnen leiden tot undesirable outcomes. De bronnen van deze risico's zijn de transactie, de supplier en de client zelf. Risico's kunnen worden beheerst met actief risk management. Door de risk exposure van een project via een lijst met risicofactoren te bepalen, kan voor elke undesirable outcome met behulp van het risk management framework van Aubert et al. (2005, p. 9) een passende strategie worden bedacht. Hieruit blijkt dat het optreden van een outsourcingrisico grotendeels een keuze is. Daarnaast vereist succesvol IS-outsourcing betrokkenheid van zowel het senior- als het IT-management, selective outsourcing waarbij business-IT-alignment een belangrijke plaats inneemt, een solide contract met een compatibele vendor, en tot slot een relatie die gebaseerd is op vertrouwen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1426
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWConnyTjin22-01-08.pdf271.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.