Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1429
Title: Vrijwilligerswerk in economisch perspectief: een onderzoek naar de motivatie van vrijwilligers
Authors: Vries, Edzard de
Keywords: vrijwilligerswerk
motivatie
economisch
Issue Date: 9-Jun-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: In Nederland wordt veel vrijwilligerswerk verricht, maar tegenwoordig is het moeilijk om vrijwilligers te werven en vast te houden. Deze scriptie onderzoekt de motieven van de vrijwilliger, en analyseert het economisch gehalte ervan. Tevens wordt nagegaan wat de tijdsinvestering van vrijwilligers is en welke individuele baten daar tegenover staan. Kennis kan bijdragen aan een (wervings)beleid dat beter aansluit bij de behoeften van de vrijwilliger. Volgens de meeste definities moet vrijwilligerswerk voldoen aan de volgende kenmerken: het werk moet onbetaald en onverplicht zijn (vrijwillig), en worden verricht in georganiseerd verband. Vrijwillige initiatieven hebben veel invloed gehad op de totstandkoming van collectieve diensten, zoals medische zorg, onderwijs en kortelings ook de milieuzorg.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1429
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWEdzarddeVries9juni2008.pdf347.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.