Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1430
Title: Structuurbouw in een kennisintensieve organisatie; Een exploratieve test met de theorie van de Nederlandse structuurbouw gericht op productiviteit in een bankinstelling
Authors: Hendrickx, FE
Keywords: structuurbouw
kennisintensief
productiviteit
bankinstelling
Issue Date: 6-Apr-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Organisaties zijn in de loop der tijden altijd aan verandering onderhevig geweest. Deze veranderingen hebben ook gevolgen gehad voor de wijze van het organiseren van de arbeid. In de loop van de vorige eeuw gingen de afnemers van de producten kwaliteitseisen stellen. De producerende bedrijven moesten onderling concurreren om de goederen te verkopen. Door zowel de productiekosten zo laag mogelijk te houden als te voldoen aan de klantwensen, hadden de productiebedrijven de mogelijkheid om te blijven bestaan. Eén van de mogelijkheden om zo laag mogelijke productiekosten te realiseren, is te zorgen dat de arbeid op een dusdanige wijze wordt georganiseerd dat efficiënt en effectief gewerkt wordt. In Nederland is een ontwerptheorie ontwikkeld over de wijze hoe de arbeid georganiseerd kan worden. In deze theorie wordt gesteld dat organisaties productiesystemen zijn waarbij uitvoerend en regelend werk wordt verdeeld over subsystemen (mensen en machines). Het leidende principe is de minimaal noodzakelijke arbeidsverdeling ten opzichte van orders. De theorie is ontwikkeld voor de traditionele sectoren (productiebedrijven). De vraag is in hoeverre het gedachtegoed transferabel is naar moderne organisaties. Vroeger waren er vooral productiebedrijven. De afgelopen decennia is een ander soort bedrijven in opkomst. Steeds meer mensen werken in organisaties waarbij dienstverlening een centrale rol inneemt. Bij deze bedrijven is niet meer de productieapparatuur het belangrijkst maar de kennis van de medewerkers. Bovendien is de vraag hoe een (her)ontwerp duurzaam kan zijn. Net als bij productiebedrijven zal er bij kennisintensieve bedrijven niet altijd efficiënt en effectief gewerkt worden: er zullen productiviteitslekken ontstaan. Ook zal binnen kennisintensieve bedrijven de vraag gesteld worden hoe het bedrijf het beste georganiseerd kan worden. Er zal namelijk een antwoord gezocht worden op de vraag wie welke werkzaamheden wanneer en hoe uitvoert. De vraag naar de relatie tussen de organisatie van de arbeid en de productiviteit staat in dit onderzoek centraal. Doel in dit project is de toepassing en test van bestaande inzichten uit de structuurbouw in een kennisintensieve organisatie. Er is antwoord gezocht op de vraag: Welke veranderingen in de traditionele ontwerpmethode voor de organisatie van de arbeid zijn nodig voor toepassing bij het segment Bedrijven van Rabobank Roosendaal-Woensdrecht, om zodoende de productiviteit te verhogen?
URI: http://hdl.handle.net/1820/1430
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWFEHendrickx6april2008.pdf553.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.