Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1431
Title: De controllerrol in relatie tot een bedrijfsmatiger werkende provinciale overheid; (Een onderzoek naar de invloed van bedrijfsmatiger werken op de controllerrol bij de provincie Zuid-Holland).
Authors: Duivenvoorde-vd Dool, EW
Keywords: controllerrol
provincie
bedrijfsmatig
werken
Issue Date: Jul-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: “Heeft de invoering van de principes van New Public Management gezorgd voor veranderingen in de controllerrol bij de provincie Zuid-Holland?” Deze vraag is opgekomen naar aanleiding van de verschillende opvattingen die bestaan over de ontwikkeling van de controllerrol. Er is een groep onderzoekers die zegt dat de controllerrol zich sterk ontwikkeld. Ook is er een groep onderzoekers die zeggen dat ontwikkelingen in de controllerrol zich niet of niet altijd in dezelfde mate zullen voordoen. In de literatuur is te vinden dat bepaalde gebeurtenissen een dusdanig grote invloed uitoefenen dat verandering haast wel op moet treden. New Public Management is zo’n verandering waarvan je wereldwijd ziet dat de invoering ervan nogal wat op zijn kop heeft gezet qua bedrijfsvoering in de publieke sector. Omdat de controllerrol een onderdeel is van de bedrijfsvoering zou je dus ook hier verandering verwachten tenzij de invloeden die ervoor zorgen dat bepaalde veranderingen niet plaatsvinden sterker zijn. Het gaat dan om b.v. de cultuur die verandering niet toelaat of anders uit laat pakken. Door uitvoering van het onderzoek is een poging ondernomen om na te gaan of NPM zo’n verandering te weeg kan hebben gebracht bij de controllerrol van de provincie Zuid-Holland. Hierbij is in aanmerking genomen dat met de gekozen kwalitatieve onderzoeksmethode nooit zuiver kan worden aangetoond dat zo’n één op één relatie bestaat. Daarvoor is de materie te complex. Het onderzoek wat heeft plaatsgevonden om antwoord te vinden op de onderzoeksvraag is uitgevoerd in verschillende onderdelen om zo langs verschillende wegen te komen tot beantwoording. Enerzijds is een vergelijkend casusonderzoek uitgevoerd onder meerdere respondenten die in de gelegenheid zijn of zijn geweest om de controllerrol van nabij te volgen. Anderzijds is een archiefonderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van functieprofielen van de controller.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1431
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWEgjevanDuivenvoordejuli2008.pdf494.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.