Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1434
Title: De invloed van Core Self Evaluations en Copingstijl op bevlogenheid bij groepsbegeleiders in de Verstandelijk Gehandicaptensector
Other Titles: The influence of Core Self Evaluations en Copingstrategies on Engagement under Workers in an organisation for care and service to mentally handicapped people
Authors: Mik, HL
Keywords: copingstijl
groepsbegeleiders
verstandelijk
gehandicapten
Issue Date: Apr-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het onderzoeken van de invloed van persoonskenmerken en copingstrategieën van medewerkers op bevlogenheid kan verduidelijken waarom de ene medewerker zich bevlogen voelt en de andere medewerker niet. Het belang hiervan is dat bevlogenheid onder andere de arbeidsmotivatie en -prestatie en de binding met de organisatie lijkt te bevorderen. Onder begeleiders die werkzaam zijn binnen een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan verstandelijk gehandicapten is onderzocht welke invloed core self evaluation (CSE) en copingstijl hebben op de bevlogenheid van de begeleiders. Alle variabelen zijn gemeten door middel van schriftelijke vragenlijsten. Naast CSE en copingstijl zijn de werkkenmerken autonomie, rolconflict en sociale steun en de sociaal demografische kenmerken gemeten. De werkkenmerken zijn in dit onderzoek meegenomen, omdat we gekeken hebben of CSE van invloed is op de wijze waarop medewerkers deze werkkenmerken ervaren en of dit van invloed is op de mate van bevlogenheid. In dit onderzoek (n=192) hebben we 28 procent van de individuele verschillen in bevlogenheid kunnen verklaren. CSE en copingstijl verklaren samen voor 12.5 procent bevlogenheid. Copingstijl laat een sterkere samenhang zien met bevlogenheid dan CSE. Dit resultaat kan organisaties stimuleren om medewerkers te trainen in de wijze waarop de medewerkers actief problemen binnen het werk tegemoet kunnen treden. Van de werkkenmerken hebben autonomie en sociale steun samenhang met bevlogenheid. In de hiërarchische regressieanalyse zien we echter dat alleen sociale steun een significante voorspellende waarde heeft. Er is wel samenhang gevonden tussen autonomie en bevlogenheid, maar deze samenhang verdwijnt na opname van CSE en actieve coping in het model. Vanuit eerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat CSE van invloed is op de wijze waarop medewerkers de werkkenmerken interpreteren en daarmee meer bevlogenheid ervaren. Dit wordt in dit onderzoek niet bevestigd. Geen van de interactievariabelen is significant. Verder blijkt dat het aantal uren dat men werkzaam is ruim 7 procent van bevlogenheid verklaart.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1434
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_AO_Mik_2008.pdf16.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.