Open Universiteit
   About DSpace Software Open Universiteit border=

DSpace at Open Universiteit >
l. Master Thesis >
MSc School of Psychology >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1438

Title: Leiderschap en acceptatie: de perceptie van de effectieve leider door Vlaamse politieambtenaren
Other Titles: Leadership and acceptance: the perception of the effective leader by the Flemisch local police
Authors: Loo, Anita J van
Keywords: organisatietheorie
leiderschapstheorie
acceptatie
leiderschap
identiteitstheorie
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Percepties van ondergeschikten spelen een belangrijke rol in leiderschapseffectiviteit. Dit beeld geeft weer wat mensen verwachten van leiders en welke eisen ze aan leiders stellen. Vanuit twee verschillende onderzoekstradities, de Sociale identiteitstheorie (Hogg, 2001) en de Sociaal cognitieve leiderschapscategorisatietheorie (Lord, 1985), zijn hieromtrent theorieën geformuleerd die vanuit heel andere aannamen deels dezelfde en deels verschillende voorspellingen doen. De vraag is welke theorie de acceptatie van de leider door de ondergeschikten zal verklaren. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of deze theorieën contrasteren en of acceptatie van de leidinggevende niet alleen afhankelijk is van de individuele perceptie van de leider door de ondergeschikte maar dat acceptatie van de leider ook bepaald kan worden door zijn positie in de groep als het meest prototypisch lid.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1438
Appears in Collections:MSc School of Psychology

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Psy_AO_Loo_van_2008.pdf17.44 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2003 - 2010 Open Universiteit - Feedback