Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/144
Title: Scholing aan de OUNL
Other Titles: Project 1.6: Scholingsprogramma's in ELO
Authors: Schlusmans, Kathleen
Keywords: scholingsprogramma
ELO
scholingsactiviteiten
scholing
kennisdomeinen
life long learning
ICT
elektronische leeromgevingen
Issue Date: 6-Apr-2000
Series/Report no.: ;U2000/5613
Abstract: In het projectplan ‘Scholingsprogramma's in ELO’ staat de volgende vraag centraal: Hoe kunnen scholingsprogramma's die de OUNL aanbiedt in ELO worden vormgegeven? Welke richtlijnen kunnen hiervoor geformuleerd worden? In dit eerste onderdeel van het project wordt een analyse gemaakt van de scholingsactiviteiten zoals die op dit moment binnen de OUNL worden vormgegeven. Het voorliggend rapport geeft de resultaten van deze analyse weer. In dit rapport wordt ingegaan op de volgende vragen: - Wat zijn de uitgangspunten met betrekking tot scholing? - Hoe zien op dit ogenblik de scholingsprogramma's van de OUNL eruit? - Hoe worden scholingsprogramma's op dit ogenblik ontwikkeld? - Wat zijn problemen, knelpunten en wensen in dit verband? - Wat valt er reeds te zeggen over behoefte aan scholingsprogramma's van de OUNL? - Aan welke eisen c.q. specificaties moeten scholingsprogramma's van de OUNL voldoen.
URI: http://hdl.handle.net/1820/144
Appears in Collections:5. LN: Deliverables, Reports, Work Documents

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELO1-6RAP00V03 Project 1.6 scholingsprogrammas in ELO Scholing aan de OUNL.pdf136.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.