Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1441
Title: Doel bereiken en doelverschuiving: een onderzoek naar de relatie tussen de verkoop van de deelneming CIB en het deelnemingenbeleid van de VNG
Authors: Brouwer, SBH
Keywords: doelverschuiving
doel
deelnemingenbeleid
Issue Date: 19-Apr-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Doelverschuiving kan omschreven worden als een proces waarin een middel om een doel te bereiken een doel op zich wordt. Hiervoor is een case onderzocht van de verkoop van een deelneming van de VNG, genaamd CIB Verkoop en advies BV (CIB). De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verschaffen in de mate waarin de doelverschuiving van het deelnemingenbeleid verklaard wordt door de verkoop van de deelneming CIB. Dit inzicht wordt verkregen door de verkoop van de deelneming CIB te analyseren en te toetsen aan het deelnemingenbeleid. De probleemstelling van deze scriptie is: Op welke wijze heeft de verkoop van CIB effect gehad op de doelverschuiving van het deelnemingenbeleid van de VNG? De probleemstelling is uitgewerkt in een drietal deelvragen: 1 Welke factoren hebben invloed op het verschuiven van het deelnemingenbeleid van de VNG? 2 Wat betekent de verkoop van de deelneming CIB voor het deelnemingenbeleid van de VNG? 3 Op welke wijze kan de doelverschuiving van het deelnemingenbeleid verklaard worden door inzichten uit de doelverschuivingstheorie? Door de theorie van doelverschuiving te bestuderen zijn elementen gevonden om de doelverschuiving te operationaliseren. Deze zijn verdeeld in interne en externe factoren waarop doelverschuiving plaats vindt. Er zijn door onderzoek in documenten van de VNG organisatiespecifieke factoren naar voren gekomen, die de inventarisatie van de gevonden factoren uit de theorie hebben gecompleteerd. Met behulp van interviews zijn deze factoren getoetst. Uit het onderzoek blijkt dat niet zo zeer de verkoop van CIB een doelverschuiving heeft veroorzaakt, maar andere interne factoren. Opvallend is dat van de factoren die uit de theorie naar voren kwamen, enkele in de interviews door de respondenten niet herkend werden, zoals de formele structuur en de mate waarin processen worden aangehangen. De inzichten die uit de theorie van doelverschuiving naar voren zijn gekomen geven een verklaring voor de verschuiving van het doel van het deelnemingenbeleid.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1441
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWSBHBrouwer19april2008.pdf320.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.