Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1442
Title: Competenties van de middenmanager bij verandering van werkprocessen
Other Titles: Een vergelijkende casestudie naar het gebruik van competenties van middenmanagers van sociale diensten bij de implementatie van herontworpen werkprocessen naar aanleiding van de wet Werk en Bijstand
Authors: Boon, Ronald van der
Keywords: competenties
middenmanager
effectiviteit
implementatie
werkprocessen
Issue Date: Apr-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de beantwoording van een deel van de volgende ‘brede’ onderzoeksvraag: wat onderscheidt een effectieve manager op het middenniveau in organisaties van een minder effectieve bij het implementeren van veranderingen. Dit rapport spitst zich toe op de implementatie van veranderingen in werkprocessen en de bijbehorende competenties van de middenmanager. Door toepassing van de kritieke incidentenmethode bij zes sociale diensten waarbij bij elk gesprek twee middenmanagers, hun leidinggevende en twee medewerkers aanwezig waren, is geïnventariseerd welke competenties de middenmanagers gebruiken en welke zij efficiënt vinden bij de implementatie van gewijzigde werkwijzen. De sociale diensten zijn op grond van uitstroomcijfers van bijstandscliënten ingedeeld in de groep succesvol, gematigd succesvol en niet succesvol. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat de competenties die middenmanagers gebruiken bij het implementeren van nieuwe werkwijzen voornamelijk harde organisatiegerichte competenties zijn. Opvallend is wel dat de competentie ‘Communicatief vaardig’ slechts éénmaal wordt genoemd terwijl de wetenschappelijke auteurs aan deze competentie juist veel waarde toekennen met betrekking tot de effectiviteit bij het implementeren van veranderde werkprocessen. Eveneens blijkt dat middenmanagers die voornamelijk harde organisatiegerichte competenties gebruiken effectiever zijn dan hun collega’s die andere competenties gebruiken. De succesvolle gemeenten vinden zelf organisatiegerichte competenties het meest effectief bij de implementatie van nieuwe werkprocessen. De niet succesvolle gemeenten vinden zelf een omgevingsgerichte competentie (relatiebeheer) het meest effectief.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1442
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWRonaldvanderBoonapril2008.pdf191.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.