Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1476
Title: Interventies bij reorganisaties: Een onderzoek naar framing en interventies van managers om de door hen gewenste effecten te bereiken bij reoganisaties
Authors: Ootjers, Anne Marie
Keywords: reorganisaties
managers
interventie
Issue Date: 11-Jul-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Onderzoek naar interventies van managers om gewenste effecten te bereiken met reorganisaties Deze scriptie onderzoekt interventies die managers gebruiken bij organisatieveranderingen tijdens reorganisaties. Ruim zeventig procent van de veranderingsprocessen loopt vroegtijdig vast of leidt niet tot het beoogde resultaat. Verandertrajecten in organisaties zijn gericht op het verbeteren van prestaties. Dat kan alleen als het gedrag (het denken en doen) verandert. Om gedrag te veranderen moeten mensen een andere verklaring, oftewel een andere betekenis ontwikkelen waarom zij doen wat ze doen. Dit wordt in dit onderzoek framing genoemd. Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in geschikte interventiestijlen en -typen voor managers die betekenisgeving bij hun medewerkers stimuleren, om de gewenste effecten te bereiken met reorganiseren. De centrale vraag is: wat zijn geschikte interventiestijlen en interventietypen voor managers om de gewenste effecten te bereiken bij reorganisaties?
URI: http://hdl.handle.net/1820/1476
Appears in Collections:MSc Management Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MWAMOotjers-juli2008-1.pdfscriptie593.26 kBAdobe PDFView/Open
MWAMOotjers-juli2008 bijlagen.pdfbijlage191.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.