Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1553
Title: Fundamentalisme en de vrijheid van meningsuiting; vallen fundamentalistische uitingen onder het bereik van het grondrecht vrijheid vanmeningsuiting en/of vrijheid van goedsdienst
Other Titles: Fundamentalism and the freedom of expression; do expressions of fundamentalism fall under the basic right of freedom of expression and/or freedom of religion
Authors: Snijders, MC
Keywords: fundamentalisme
vrijheid
meningsuiting
Issue Date: Jul-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Fundamentalisme en de vrijheid van meningsuiting. Dit onderwerp staat sinds de moord op Theo van Gogh nog meer dan daarvoor in de belangstelling. Theo van Gogh wordt gezien als de verpersoonlijking van het recht op vrije meningsuiting. De moord op Theo van Gogh kan echter meer worden beschouwd als een uiting van radicaal fundamentalistische aard dan een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Fundamentalisme kan omschreven worden als bewegingen die op reactieve, radicale en soms militante wijze orthodoxe godsdienstige waarheden verdedigen en verbreiden. Radicalisme is te beschouwen als een geesteshouding waardoor de bereidheid ontstaat om de uiterste consequenties uit fundamentalistische denkwijzen te trekken en deze denkwijzen om te zetten in daden. Het grondrecht de vrijheid van meningsuiting heeft als grondslagen de betekenis die het grondrecht heeft voor het individu en voor de democratie. De godsdienstige en maatschappelijke ontwikkeling van het individu wordt mede mogelijk gemaakt door fundamentalistische uitingen. Bovendien vallen fundamentalistische uitingen onder het bereik van het grondrecht de vrijheid van meningsuiting als zij voldoen aan de criteria die het grondrecht aan uitingen stelt ongeacht de fundamentalistische inhoud van de uiting. Wanneer meerdere grondrechten gelijktijdig van toepassing zijn wordt het grondrecht dat de burger de meeste bescherming biedt van toepassing geacht. Ten aanzien van de grondrechten de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst is gebleken dat door de verticale en horizontale werking alsmede het beperkingsstramien nagenoeg hetzelfde beschermingsniveau wordt geboden.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1553
Appears in Collections:Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RWM.C.(Rien)Snijders-juli2008.pdf435.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.