Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1561
Title: FSC en de supply chain van de Vlaamse houtmarkt
Authors: Dekeyzer, Bert
Keywords: FSC
houtmarkt
supply
chain
Issue Date: 2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Om tot een duurzaam bosbeleid te komen, gaan er steeds meer stemmen op om dit niet door overheidsinterventie maar door op de vrije markt gebaseerde instrumenten te laten gebeuren. Een van de beste methoden om tot een duurzame bosbeheer te komen is onafhankelijke certificering. Forest Stewardship Council (FSC) is hét voorbeeld bij uitstek. FSC zorgt dat duurzame houtproducten bij de ‘groene’ afnemers terecht komen. Er is reeds veel onderzoek gevoerd naar de methodiek van FSC. Dat onderzoek focuste zich vooral op begin en einde van de supply chain of richtte zich op het natuuraspect. De tussenschakels werden nog niet onderzocht. Om als nieuw product op de markt te komen, is het van essentieel belang dat het product voldoet aan de eisen van de verschillende tussenschakels van de supply chain. Het onderzoek wijst uit dat FSC zijn nut heeft bij het tot stand komen van een duurzaam bosbeleid. Er zijn wel problemen vastgesteld in de tussenschakels van de supply chain. FSC zou in haar methodiek meer de coördinatie tussen de verschillende tussenschakels op zich moeten nemen. Daarbij dient er rekening te worden gehouden met de verschillende wensen van de tussenschakels. Prijs/kwaliteitverhouding is belangrijk voor de houtindustrie. Duurzame herkomst is essentieel voor de kleinhandel. Kwaliteit van de service is van belang voor de houthandel.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1561
Appears in Collections:MSc Environmental Sciences

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NWBDekeyzer2008.pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.