Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1562
Title: Determinanten en Barrieres van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen
Other Titles: Determinants and Barriers of Providing Sexual Helath Care to Cancer Patients bij Oncology Nurses
Authors: Snippe, Ramon P
Keywords: patiëntenvoorlichting
kanker
seksualiteit
Issue Date: Sep-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke determinanten en barrières het wel of niet geven van seksuele patiënteninformatie aan kankerpatiënten kunnen verklaren. Het ASE-model dient hierbij als theoretische basis, als verklarend model voor gedrag.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1562
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_GZ_Snippe_2008.pdf16.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.