Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1566
Title: Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot studie.
Other Titles: Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers on burnout, compassion fatigue and compassion satisfaction. A pilot study.
Authors: Weber-Schaafsma, Margo
Keywords: tevredenheid
vermoeidheid
hospicemedewerkers
MBSR
Issue Date: Aug-2008
Publisher: Open Universiteit Nederland
Abstract: Professionals en vrijwilligers werkzaam in een hospice bieden palliatieve zorg, medische bewaking en opvang in de laatste levensfase. Het gevoel dat ze niet altijd oplossingsgericht kunnen handelen, ervaren ze als een emotionele belasting. Ook de omgang met het leed van alle betrokkenen blijkt belastend te zijn. (Keidel, 2002; Payne, 2000). De compassionele tevredenheid kan als gevolg van deze factoren verminderen en het risico kan ontstaan om burnout te raken. Bovendien kan er een verhoging optreden van de compassionele vermoeidheid. Het onderzoeken van effecten van een training uitgaande van Mindfulness Based Stress Reduction op de onderdelen burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid bij medewerkers en vrijwilligers van een hospice.
URI: http://hdl.handle.net/1820/1566
Appears in Collections:MSc Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psy_AO_Weber-Schaafsma_2008.pdf18.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.