Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/165
Title: Eindrapportage werkpakket 2.0
Other Titles: Een verbeterd Studienet (versie 1.1) voor de Open Universiteit Nederland
Authors: De Vries, Fred
Van Bruggen, Jan
Huisman, Willibrord
Van der Vegt, Wim
Berkhout, Jeroen
Dirkx, Frank
Van Geffen, Bart
Koper, Rob
Manderveld, Jocelyn
Martens, Harrie
Wigman, Marcel
Keywords: Studienet
infrastructuur
server
Implementatie
user-interface
SQL-server
ELO 2.0
Issue Date: 8-Apr-2004
Abstract: Het huidige Studienet van de OUNL, dat als versienummer 1.0 heeft meegekregen, draait nu al weer meer dan een jaar met groot succes. Al voordat het Studienet beschikbaar kwam, zijn er door de makers van het Studienet lijstjes gemaakt met te maken verbeteringen. Na de eerste maanden in exploitatie zijn er vragenlijsten afgenomen bij gebruikers. Op grond van de ervaringen en wensen is er een vernieuwd ontwerp gemaakt van het Studienet. De meeste aanpassingen, die in die rapportage zijn vermeld, zijn gezien hun complexiteit en relaties met andere systemen in een organisatie overgeheveld naar de ontwikkeling van ELO 2.0, zoals die momenteel plaatsvindt. Het Studienet 1.1 zal zich voor de meeste gebruikers vooral onderscheiden door een aangepaste gebruikers-interface met een herschikking van rubrieken en onderdelen. De redacteuren zullen in hun middels 'database-publishing' gegenereerde sites handiger en flexibeler informatie kunnen publiceren. De complete cursusdatabase is technisch en organisatorisch aangepast.
URI: http://hdl.handle.net/1820/165
Appears in Collections:5. LN: Deliverables, Reports, Work DocumentsItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.