Open Universiteit

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1820/1687
Title: Competenties en beroepsgericht hoger onderwijs: Stand van zaken en toekomstperspectief [Competences and vocational higher education: Now and in future]
Authors: Van der Klink, Marcel
Boon, Jo
Schlusmans, Kathleen
Keywords: Competence
vocational higher education
Issue Date: 2007
Abstract: In dit artikel wordt de populariteit van het competentiebegrip in hoger beroepsgericht onderwijs verklaard en wordt aangegeven wat de belangrijkste vraagstukken zijn die spelen in het kader van het in de praktijk brengen van competentiegericht onderwijs. Met name de onduidelijkheid van het begrip en de problemen met het definiëren van beroeps- en opleidingsprofielen worden uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op het ontwerpen van competentiegericht onderwijs en de bijdrage eindigt met het benoemen van enkele thema’s die relevant zijn voor de toekomst van het competentiegerichte onderwijs. Competentiegericht onderwijs is een containerbegrip waarachter veel verschillende vormen van onderwijs schuilgaan. De meeste toepassingen van competentiegericht onderwijs liggen op het niveau van afzonderlijke cursussen en veel minder op het niveau van curricula, terwijl dit vanuit het competentiebegrip bekeken het meest interessante niveau zou kunnen zijn. Onderzoek naar effectiviteit van (invullingen van) competentiegericht onderwijs is schaars. Het is van belang om ons in de toekomst niet alleen te richten op het ontwikkelen van nieuwe, economisch verantwoorden vormen van competentiegericht onderwijs maar het is zeker ook van belang om de claims van het competentiegericht denken aan nader onderzoek te onderwerpen.
Description: Klink, M.R., Van der, Boon, J., & Schlusmans, K. (2007). Competences and vocational higher education: Now and in future. European Journal of Vocational Training, 30, 67-82 [Dutch version]
URI: http://hdl.handle.net/1820/1687
Appears in Collections:1. LC: Publications and Preprints

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vdKlinketal_2007.pdf168.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.